Menu główne

O nas

Nasza oferta

Pozostałe
Zabezpieczenia

Będzińska Sekcja Ratownictwa Medycznego OSP działa na rynku usług medycznych dłuższy czas. Wiele instytucji zarówno państwowych (Urząd Miejskie, Starostwa Powiatowe) jak i prywatnych przekonało się do świadczonych przez nas usług z zakresu obsługi medycznej imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych. Świadczą o tym listy rekomendacyjne wystawiane przez te instytucje. Od dłuższego czasu zabezpieczamy wszystkie imprezy sportowo-rekreacyjne na terenie miast: Będzin, Czeladź, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza. Nie brakuje organizatorów, którzy chętnie zatrudniają Będzińską Sekcję Ratownictwa Medycznego OSP na organizowanych przez siebie imprezach masowych. Grupa zabezpiecza także imprezy poza województwem śląskim m.in. w Krakowie, Elblągu, Łodzi, Legionowie, Wrocławiu.

Do zaoferowania mamy:

Zabezpieczenie dużych imprez masowych.

Działania ratowników na dużej imprezie masowej polegają na zorganizowaniu stałego punktu medycznego i/lub ambulansu medycznego oraz patroli pieszych, które chodzą wśród uczestników imprezy. Dzięki łączności radiowej i sprzęcie ratowniczym patrole są w stanie bardzo szybko dotrzeć do poszkodowanego i udzielić mu fachowej pierwszej pomocy. Ratownicy udzielają pomocy do przyjazdu zespołu wyjazdowego Państwowego Ratownictwa Medycznego (jeśli nie zostaje wynajęty nasz ambulans, Ratownictwo Medyczne przyjeżdża bezpłatnie. W przypadku zamówienia naszego ambulansu poszkodowany zostaje odwieziony do szpitala). Zabezpieczenie dużych imprez sportowych np. biegów, rajdów samochodowych, wyścigów rowerowych, gdzie patrole ratownicze dwuosobowe są rozmieszczone na całej trasie imprezy sportowej. Zapewnia to stałą kontrolę stanu zdrowia uczestników i w razie konieczności maksymalnie skraca czas udzielenia pomocy. Do patroli na metę jest możliwość postoju ambulansu lub rozstawienia punktu medycznego.

  • zorganizowanie pieszych patroli ratowniczych na imprezie - każdy patrol składa się z co najmniej dwóch ratowników z plecakiem ratunkowym (patrz zakładka 'nasz sprzęt') wraz z radiotelefonem.

  • rozstawienie punktu medycznego, skład osobowy punktu zależy od organizatora

  • wysłanie ambulansu medycznego, w skład wchodzi kierowca - ratownik, lekarz lub ratownik, ratownik medyczny lub pielęgniarka.

Zabezpieczenie małych imprez np. zawodów sportowych - jest to co najmniej dwóch ratowników z plecakiem ratunkowym lub torbą TRW, a jeżeli jest to konieczne ze sprzętem do ratownictwa wodnego (bojka ratunkowa, rzutka).

Cena za zabezpieczenie medyczne ustalana jest indywidualnie do każdej imprezy masowej i uwarunkowana jest typem imprezy, czasem trwania, ilością uczestników, czynników zwiększających zagrożenie uczestników i zaangażowanego sprzętu ratowniczego.


Do pobrania
Copyright by BSRM OSP 2016