Menu główne

O nas

Nasza oferta

Pozostałe
Nasze zadania
Nasze zadania:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, wypadkom innym nieszczęśliwym zdarzeniom spowodowanym stanami zagrożenia zdrowia lub życia oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego, organami samorządowymi i innymi podmiotami.

  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w miejscu realnego zagrożenia życia i zdrowia społeczeństwa, w szczególności podczas klęsk żywiołowych, katastrof i wypadków masowych.

  3. Prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym przeprowadzanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych oraz organizowanie pokazów z zakresu ratownictwa.

  4. Realizowanie usług transportu sanitarnego i medycznego na terenie kraju i zagranicą.

  5. Zabezpieczenie ratownicze oraz medyczne imprez oraz zgromadzeń masowych, sportowych i rekreacyjnych oraz niemasowych.

  6. Doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej, Policją, GOPR-em, WOPR-em i jednostkami Państwowego Ratownictwa Medycznego.Do pobrania
Copyright by BSRM OSP 2016